مرکز آموزش عالی شهید رجایی تربت حیدریه

حضور دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تربت حیدریه در مراسم راهپیمایی حمایت و دفاع از مردم مظلوم فلسطین شنبه ۲۷ آبان ماه1402


نظرات کاربران