مرکز آموزش عالی شهید رجایی تربت حیدریه

برگزاری جلسه شورای سرپرستان سرا های دانشجویی واحد شهید رجایی تربت حیدریه 1402.8.16

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان واحد شهید رجایی تربت حیدریه، عصر روز سه شنبه مورخه 1402/8/16 جلسه شورای سرپرستان سرا های دانشجویی واحد شهید رجایی تربت حیدریه با حضور کارشناسان حوزه های مختلف دانشگاه و سرپرستان سرا های  دانشجوی برگزار شد. در این جلسه در خصوص مسائل رفاهی، مقررات سرای دانشجوی و طرح سرای طیبه بحث و تبادل نظر گردید.


نظرات کاربران