کمپینی با عنوان فیلم­های کوتاه تجارب کارورزی

ش‍‍بکه اجتماعی م‍‍جازی ی‍‍ادگیری م‍‍علمان (شمیم)

مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان به منظور غنی سازی پایگاه های اطلاعاتی محتوای دیجیتالی دانشگاه و افزایش مشارکت دانشجویان و اساتید در امر تولید محتوای الکترونیکی در نظر دارد در ش‍‍بکه اجتماعی م‍‍جازی ی‍‍ادگیری م‍‍علمان (شمیم)، کمپینی با عنوان "فیلم­های کوتاه تجارب کارورزی" ، ایجاد نماید.

به همین منظور گروهی با همین عنوان در شبکه شمیم ایجاد شده است تا تمامی دانشجو معلمان با عضویت در آن گروه، تجارب خود را در قالب فیلم های کوتاه (حداکثر 5 دقیقه ای) در دوره کارورزی ارائه و بارگذاری نمایند.

مرکز هوشمندسازی، به فعالان این کمپین و همچنین آثار تولید محتوای برتر، جوایزی به رسم تقدیر اهدا خواهد کرد.
 


| شناسه مطلب: 98668

تعداد بازدید: 180 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران