حضور5 نفر از دانشجویان واحد شهید رجایی تربت حیدریه در مجمع مشاورین جوان فرمانداری شهرستان 961117.

این مجمع هرماه جلسه برگزار می کند ودانشجویان واحد شهید رجایی در این مجمع نقش فعال دارند .


| شناسه مطلب: 98378

تعداد بازدید: 122 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران