برنامه زمانبندی انتخاب واحد کلیه مقاطع تحصیلی در نیم سال دوم 97-96

برنامه زمانبندی انتخاب واحد کلیه مقاطع تحصیلی در نیم سال دوم 97-96

  1. ورودیهای 93 و 94 از بامداد روز  شنبه 14-11-96 تا ساعت 23:59 همان روز
  2. ورودیهای  95 از بامداد روز یکشنبه 15_11_96 ساعت 23:59   همان روز 
  3.  ورودیهای مهرماه 96 از بامداد روز دو شنبه 16-11-96 تا ساعت 23:59  همان روز
  4. افراد جامانده با آخرین وضعیت "ثبت نام نکرده "(کسانی که اصلا در تاریخ های مذکور موفق به انتخاب واحد نشده اند) از بامداد روز  سه شنبه 17_11_96 تا ساعت 23:59   همان روز


| شناسه مطلب: 97886

تعداد بازدید: 171 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران