برگزاری جلسه شورای آموزشی نیمسال نخست سال 96-97 با حضور مدرسان و پرسنل واحد شهید رجایی تربت حیدریه با محوریت برگزاری امتحانات پایان ترم

در این جلسه ابتدا ریاست واحد جناب آقای دکتر بابایی در خصوص شیوه برگزاری امتحانات و نیز همکاری استادان در برنامه های فرهنگی مرکز مصالبی را بیان نمودند.

همچنین معاون هماهنگی واحد پیرامون اهمیت و جایگاه امتحانات و استانداردهای طراحی سئوالات و تحویل به موقع آن مطالبی را بیان نمودند.

در ادامه استادان حاضر در جلسه پیشنهادات و پرسشهای خود مطرح نمودند.

در این جلسه کارشناسان آموزش و پژوهش و کتابداری در خصوص مسائل آموزشی و اهمیت حضور و غیاب دانشجویان توسط مدرسان و نیز راهکارهای تشویق دانشجویان به مشارکت بیشتر آنان در امور پژوهشی و بهره برداری از امکانات کتابخانه و سامانه سیمرغ مطالبی ایراد شد.


| شناسه مطلب: 95751

تعداد بازدید: 203 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران