بازدید علمی تفریحی دانشجویان واحد شهید رجایی تربت حیدریه، مشهد مقدس

دانشجویان ورودی 1395 رشته کودکان استثنایی و رشته آموزش ابتدایی واحد شهید رجایی تربت حیدریه در روز یکشنبه 10_10_1396 از موزه و کتابخانه آستان قدس رضوی و زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) و موزه تاریخ طبیعی مشهد مقدس بازدید کردند.

همچنین دانشجویان رشته کودکان استثنایی با حضور در مرکز تبسم ، محل نگهداری کودکان اتیسم با شیوه های نگهداری و آموزش این کودکان آشنا شدند.

 


| شناسه مطلب: 95731

تعداد بازدید: 133 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران