نخستین جشنواره ایده پردازی ورزشی دانشجو معلمان سراسر کشور دانشگاه فرهنگیان با محور اقتصاد مقاومتی، تولید- اشتغال

اهداف جشنواره:

  • ترویج فضای ایده پردازی، خلاقیت، نوآوری و ابتکار در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی با محوریت اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال درحوزه آموزش و پرورش.
  • بهره مندی از ظرفیت های فکری دانشجو معلمان به منظور فائق آمدن بر مشکلات و مسائل موجود در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی آموزش و پرورش.
  • شناسایی ایده ها و ایده پردازان برتر در زمینه موضوعات مرتبط با حوزه مدیریت، یاددهی و یادگیری تربیت بدنی و علوم ورزشی آموزش و پرورش.
  • افزایش سطح فناوری، سرمایه گذاری و سودآوری در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی آموزش و پرورش.
  • شناسایی دانشجو معلمان اندیشه ورز و پاسداشت اندیشه های نو.
  • تقویت توان گردآوری و ارائه مطالب به صورت کارآ و اثربخش.
  • تقویت کارگروهی و رقابت سازنده دانشجو معلمان در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی با نگاه به آموزش و پرورش.

دانشجویان علاقمند آثارخود را  حداکثر تا تاریخ 24/11/1396به آقای فلاحیان تحویل نمایند


| شناسه مطلب: 94556

تعداد بازدید: 97 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران