مصاحبه از دانشجو معلم صادق شعبانی واحد شهید رجایی تربت حیدریه در خصوص مسابقه روین دژ توسط خبرنگار صدا وسیمای خراسان رضوی وپخش از اخبار خرسان رضوی در مورخه شنبه 96925


| شناسه مطلب: 94276

تعداد بازدید: 155 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران