برگزاری جلسه شهرستانی کمیته هماهنگی هفته کنترل وپیشگیری اچ ای وی ایدز با حضور کارشناس فرهنگی دانشگاه فرهنگیان واحد شهید رجایی تربت حیدریه مورخه شنبه 9694


| شناسه مطلب: 92521

تعداد بازدید: 93 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران