مرکز آموزش عالی شهید رجایی تربت حیدریه

برگزاری مناظره دانشجویی واحد شهید رجایی تربت حیدریه در قالب ساعت فرهنگی به همت بسیج دانشجویی شهید فاضلی1402.8.15

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان واحد شهید رجایی تربت حیدریه صبح روز دوشنبه مورخه 1402/8/15 مناظره دانشجویی با موضوع دانشگاه فرهنگیان نخبه ساز یا نخبه سوز با حضور دکتر بابایی عضو هیئت علمی این دانشگاه در محل نماز خانه برگزار شد.


نظرات کاربران