مرکز آموزش عالی شهید رجایی تربت حیدریه

حضور گسترده اساتید، دانشجو معلمان و کارکنان واحد شهید رجایی تربت حیدریه در مراسم یوم الله 13 آبان1402 شهرستان تربت حیدریه


نظرات کاربران