مرکز آموزش عالی شهید رجایی تربت حیدریه

برگزاری جلسه پرسش و پاسخ و مطالبه گری دانشجویان واحد شهرک با مدیریت و مسئول حوزه امور مالی دانشگاه 1402.8.6

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان واحد شهید رجایی تربت حیدریه، روز شنبه مورخه 1402/8/6 دکتر عبداله زاده رافی سرپرست واحد به همراه آقای فاضل بهشتی مسئول حوزه مالی دانشگاه با حضور در جمع دانشجو معلمان ساختمان شهرک، نظرات و درخواست های دانشجویان را درخصوص تغذیه، امور رفاهی، فرهنگی و تربیت بدنی  مورد بررسی و پیگیری قرار دادند. در این برنامه از قسمت های مختلف ساختمان شهرک بازدید به عمل آمد.
 


نظرات کاربران