مرکز آموزش عالی شهید رجایی تربت حیدریه

برگزاری جلسه توجیهی برنامه های آموزشی ویژه دانشجویان جدیدالورود1402 واحد شهید رجایی تربت حیدریه1402.07.30

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان واحد شهید رجایی تربت حیدریه، صبح روز یکشنبه مورخه 30 مهر 1402 جلسه توجیهی دانشجو معلمان1402 واحد شهید رجایی تربت حیدریه با حضور دکتر عبد الله زاده سرپرست واحد و دکتر کلالی مسئول آموزش واحد در محل سالن اجتماعات بر گزار شد.


نظرات کاربران