مرکز آموزش عالی شهید رجایی تربت حیدریه

اطلاعیه شرایط خود خوان شدن دوره پودمان اول مهارت آموزان ماده 28 ویژه مادران دارای فرزند زیر 3 سال یا باردار

قابل توجه مهارت آموزان  گرامی واحد شهید رجایی تربت حیدریه بدین وسیله از  مادرانی که کودک زیر سه سال دارند و یا باردار می باشند، خواهشمند است با ارائه مدارک و مستندات فرم زیر را  تا مورخه سه شنبه 1402/8/2 تکمیل کنید . اسامی واجدین شرایط  اطلاع رسانی خواهد شد. دقت کنید که تصاویر گرفته شده از صفحات شناسنامه مادر و فرزند باید خوانا باشد و کد ملی مادر در صفحه دوم شناسنامه ثبت شده باشد، همچنین گواهی تایید پزشک ویژه مادران باردار می باشد که باید کد ملی در آن ثبت شده باشد.

https://tbmt.cfu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=6197


نظرات کاربران