مرکز آموزش عالی شهید رجایی تربت حیدریه

قابل توجه مشمولان کد (7) آزمون سراسری متقاضی ورود به دانشگاه فرهنگیان

مشمولان کد (7) آزمون سراسری متقاضی ورود به دانشگاه فرهنگیان سال 1402 برای ثبت اعتراض به ادارات کل آموزش و پرورش استان خود مراجعه نمایند.


 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان؛  به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که در کارنامه کنکور سراسری آن ها "کد هفت" درج شده و به نتایج خود اعتراض دارند می رساند، روند رسیدگی به اعتراضات به شرح ذیل می باشد:

1-  درخواست اعتراض به نتیجه اعلامی را مکتوب نموده و کارنامه خود را پیوست درخواست نمایند.

2- جهت ثبت اعتراض، با در دست داشتن مدارک مذکور به حوزه منابع انسانی ادارات کل آموزش و پرورش استان خود مراجعه نمایند.

 

شایان ذکر است، به لحاظ شرح وظایف و مقررات جذب دانشجومعلم، بررسی اعتراضات داوطلبان در ادارات کل آموزش و پرورش استان ها انجام می شود؛ لذا داوطلبان گرامی از مراجعه به سازمان مرکزی و پردیس ها و مراکز دانشگاه فرهنگیان اجتناب نمایید.


نظرات کاربران