بنیاد ملی نخبگان برای اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر ثبت نام می کند.

به آگاهی دانشجومعلمان می رساند که بنیاد ملی نخبگان برای اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر در سال تحصیلی 1398-1397 ثبت نام می کند.شایسته است دانشجو معلمان محترم با  مراجعه به وبگاه بنیادملی نخبگان به نشانی  sina.bmn.ir ضمن مشاهده فراخوان، اطلاعات خودرا به همراه رونوشت مدارکِ درخواستی جهت بهره مندی از تسهیلات تا تاریخ 15/05/1397 در این سامانه بارگذاری یا به روز رسانی نمایند.


| شناسه مطلب: 109824

تعداد بازدید: 99 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران