برگزاری جلسه فرهنگی این هفته مورخه 7 397 باحضور استاد عبدا... خاکسار با موضوع

آشنایی با نرم افزار وسخت افزار تخته هوشمند


| شناسه مطلب: 106438

تعداد بازدید: 139 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران