تقدیر از جناب آقای محمد شریفی تربتی جانباز محترم واحد شهید رجایی تربت حبدربه و تقدیم تقدیر نامه دکتر خنیفر به مناسبت روز جانباز


| شناسه مطلب: 105766

تعداد بازدید: 125 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران