برگزاری نشست علمی تخصصی با موضوع تجربه های برتر معلمی( روشهای برتر تدریس ) در قالب ساعت فرهنگی توسط استاد غلامرضا آفتاب سوار از استادان واحد شهید رجایی تربت حیدریه 17_2_97

به گزارش روابط عمومی واحد شهید رجایی تربت حیدریه:

در آغاز این نشست کارشناس پژوهش با بیان اهمیت و ضرورت روش تدریس به عنوان مهمترین ابزار کار معلم در هدف گذاری آموزشی و تربیتی ، فراگیری خلاقانه و علمی آنرا از مهمترین فعالیت های دانشجو معلمان ذکر کرد. در ادامه استاد غلامرضا آفتاب سوار با بیان مراحل علمی روشهای برتر تدریس و بیان برخی نکات مهم به عنوان برترین تجربه های معلمی مطالبی را به دانشجو معلمان ارائه نمود. وی در پایان این نشست تخصصی به پرسش های دانشجویان پاسخ داد.


| شناسه مطلب: 103784

تعداد بازدید: 187 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران