پذیریش مقاله پژوهشی عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان ، واحد شهید رجایی تربت حیدریه

جناب آقای بهروز صاحب زاده در همایش ملی دوران دانشجویی ، چالش ها و راهکارها در دانشگاه فرهنگیان، پردیس خواجه نصیر کرمان

جناب آقای بهروز صاحب زاده پذیرش مقاله پژوهش جنابعالی در همایش ملی دوران دانشجویی،چالش ها و راهکارها به صورت سخنرانی در دانشگاه فرهنگیان ، پردیس خواجه نصیر کرمان را به شما و جامعه علمی و دانشگاهی تبریک عرض می نماییم.

دانشگاه فرهنگیان ، واحد شهید رجایی تربت حیدریه


| شناسه مطلب: 103652

تعداد بازدید: 103 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران